Hvordan beregner du befolkningstetthet?

James Cridland/CC-BY-2.0

Befolkningstetthet forteller deg hvor overfylt et bestemt område i gjennomsnitt er. For å regne trenger du mål av areal, befolkningstall og en kalkulator. 1. Bestem plasseringen

  Velg enheten for fysisk plass som skal brukes. Befolkningstetthet er et mål på antall mennesker per arealenhet. Denne enhetsarealet kan være lite, for eksempel et nabolag, eller stort, for eksempel et land eller kontinent.

 2. Beregn arealet

  En vanlig måling brukt når man snakker om befolkningstetthet er kvadratkilometer. Mål enten det fysiske området eller finn lengden og bredden fra en pålitelig ressurs, for eksempel et kart.

 3. Finn folketallet

  Lær befolkningstallene som er tilstede innenfor områdets grenser. Avhengig av størrelsen på området, kan du konsultere offisielle folketellinger for å få befolkningstallene.

 4. Fullfør beregningen

  Befolkningstallet er telleren, og arealet er nevneren. Del telleren med nevneren for å få befolkningstettheten. Dette tallet uttrykkes ofte i antall personer per kvadratkilometer, for eksempel.