Hvordan finner du ut i hvilket fylke en adresse ligger?

Bernhard Lang/Bildebanken/Getty Images

Finn ut hvilket fylke en adresse ligger i ved å skrive inn postnummeret i en database som USPS.com eller ZIP-Info.com. Disse nettsidene returnerer fylkesnavnet eller Federal Information Processing Standard-koden for en gitt by eller postnummer.Avhengig av størrelsen kan en by ligge i mer enn ett fylke. CityCountyCrossReference.info lar brukeren bestemme hvilket fylke en by ligger i ved å skrive inn bynavnet. Klikk på den aktuelle staten på kartet, og skriv deretter inn byen for å se det eller de tilsvarende fylkene. For eksempel ligger Portland, Oregon delvis i fylkene Multnomah, Washington og Clackamas.

Finn fylket som tilsvarer et postnummer ved å bruke ZIP-Info.com ved å skrive inn koden i søkefeltet og velge å se fylkesnavnet og FIPS-koden. Hvis du oppgir et gyldig postnummer, returneres byen, staten, fylkesnavnet og den tilsvarende FIPS-koden. For eksempel ligger postnummer 97204 i Multnomah County, Oregon.

Hvis postnummeret ikke er inkludert i en adresse, lar søkeverktøyet på nettstedet til United States Postal Service brukere angi en gateadresse for å finne det tilknyttede postnummeret. Den viser også adressen med standardforkortelser.