Hvordan overfører du en kosmetologilisens til en annen stat?

moodboard/Brand X Pictures/Getty Images

For å overføre en aktiv kosmetologilisens til en annen stat, må den lisensierte kosmetologen kontakte det statlige styret for kosmetologi i staten der de ønsker å jobbe. I følge høyskoler og grader har alle stater forskjellige lisenskrav. Derfor er det opp til staten som utsteder lisensen å avgjøre om en lisens ganske enkelt kan overføres eller om ytterligere skolegang, opplæring eller testing er nødvendig for å få en ny lisens.Noen stater har gjensidighetsavtaler, noe som betyr at kosmetikklisenser enkelt overføres mellom disse to statene. Det meste av tiden har stater med lignende krav disse avtalene. Noen stater krever imidlertid langt færre utdanningstimer enn andre stater. For eksempel krever Kansas 1000 timer kosmetologiopplæring, mens Iowa krever 2100 timer, ifølge Colleges and Degrees. I disse tilfellene kan tilleggsutdanning eller bevis på tid på å jobbe i feltet være nødvendig for å få en lisens.

Kosmetologistyret i staten der lisensen søkes vil kontakte styret som utstedte kosmetologens aktive lisens for informasjon knyttet til utdanning, etterutdanningstimer, tid jobbet i en salong, tilleggslisenser og privilegier, og alt annet knyttet til lisensen overføre. Etter å ha mottatt informasjonen vil styret avgjøre om det er behov for ytterligere skolegang eller testing.