Hvor lenge kan en maur overleve under vann?

Steve Jurvetson/CC-BY 2.0

Noen maur kan overleve under vann i opptil 14 dager. Vanntemperatur er den viktigste bestemmende faktoren i tiden, med lavere vanntemperaturer som letter lengre overlevelsestider.Maur lever i nesten alle terrestriske habitater på jorden. I noen tilfeller er en maurs habitat utsatt for flom eller mauren må krysse en vannmasse under søking. Maur, som mange insekter, puster gjennom spesialiserte åpninger i magen. En maur kan lukke disse spiraklene under nedsenkning i vann og kan også senke nødvendige kroppsfunksjoner og gå inn i en torporlignende tilstand. I denne tilstanden krever mauren 20 ganger mindre oksygen enn den trenger mens den sover. Jo lavere vanntemperaturen er, jo lettere er det for mauren å opprettholde dette lavere stoffskiftet og jo lenger overlever den under vann.

I noen tilfeller lar maur en luftboble danne seg rundt buken, slik at de kan få oksygen mens de er under vann i en kort periode. En art av australsk maur, Polyrhachis sokolova, lever i et reir i mangroveslam. Disse reirene oversvømmes ofte, i opptil 3,5 timer av gangen. For å takle oversvømmelsen bygger Polyrhachis luftlommer inn i reirene sine, slik at maurene kan forbli i reiret til vannet synker.