Hvor mange mennesker døde ved å bygge muren?

Kevin Frayer/Getty Images Nyheter/Getty Images

Det nøyaktige antallet mennesker som døde under byggingen av den kinesiske mur er ukjent; det er imidlertid anslått at opptil 1 000 000 mennesker mistet livet. For over 2000 år siden ledet keiser Qin den opprinnelige konstruksjonen av Den kinesiske mur.Troen var at denne muren ville holde Kina trygt fra invasjon fra nordlige territorier. Konstruksjonen inkluderte arbeidet til 300 000 soldater, 500 000 sivile og mange kriminelle. Det skjedde over en 20-års periode. Den første veggen var laget av komprimert jord og stein, mens muren som ble bygget under Ming-dynastiet var laget av murstein. Ming-muren ble bygget over 200 år.