Hva er de 5 Ms av intern markedsføring?

De fem Ms for intern markedsføring er menn, minutter, maskineri, materialer og penger. Disse fem Ms omfatter alle ressursene et selskap har for hånden. En markedsrevisjon gjennomgår dem ofte for å analysere om selskapet oppnår optimal effektivitet med sine markedsføringsmål.De fem Ms av intern markedsføring er et nyttig analytisk verktøy. De er interne faktorer som, hvis de brukes riktig, kan hjelpe en bedrifts markedsføringsplan til å bli så vellykket som mulig.

  • Men
  • Menneskene i organisasjonen er mennene, eller de som utfører arbeidet. Disse kan være faglærte eller ufaglærte arbeidere og ansatte.

  • Minutter
  • Dette er tiden det tar før prosessene i bedriften blir gjennomført.

  • Maskineri
  • Dette er utstyret som kreves for å fullføre prosessene i bedriften.

  • Materialer
  • Dette er definert som 'produksjonsfaktorene', eller forsyningene som kreves av menn for å fullføre produksjonen.

  • Penger
  • Penger er de økonomiske ressursene som er tilgjengelige for å kjøpe maskineriet, betale de ansatte og kjøpe de nødvendige materialene.

Selv om de fem M-ene er en god måte å vurdere interne markedsføringsfaktorer på, kan de kondenseres i tre områder: kapasitet, kapasitet og begrensninger. Evnen til en organisasjon er definert som de tingene den kan gjøre godt eller de den kanskje trenger å forbedre. Kapasiteten til en organisasjon er om den har de tilgjengelige ressursene som menn, penger og minutter for å oppnå suksess. Begrensninger er alle faktorer som kan hindre selskapet i å lykkes, for eksempel økonomi eller andre forpliktelser.