Hva kalles babysjiraffer?

Martin Harvey/PhotoLibrary/Getty Images

Babysjiraffer kalles kalver. En kalv kan stå og gå omtrent en time etter at den er født, og den begynner å utforske vegetasjon innen en uke.Babysjiraffer blir vanligvis født i en høyde på i underkant av 2 meter og en vekt på rundt 100 kilo. Hunnlige sjiraffkalver har en tendens til å være litt større enn hannene. Tvillingkalver er relativt uvanlige, men de har forekommet i noen få tilfeller.

Giraffebarn er vanligvis rolige. Hvis en mor lar en kalv være alene, vil den sitte stille og vente på at hun skal komme tilbake.

Eldre kalver oppholder seg i 'barnehage' sammen med andre kalver. En sjiraffmor blir værende for å våke over dem mens de andre finner mat og sosialiserer seg. Kalver utvikler sosiale ferdigheter gjennom lek i barnehagen samt bygger styrke og fingerferdighet.

Selv om de vil spise biter av vegetasjon når de er veldig unge, spiser ikke sjiraffer blader regelmessig før de er rundt 4 måneder gamle. De fortsetter å amme til de er rundt 6 til 9 måneder gamle.

Bruken av begrepet 'kalv' for å beskrive et ungt pattedyr er tilsynelatende uavhengig av geografi, siden det brukes til å kategorisere ikke bare nordamerikanske pattedyr som kuer, men også afrikanske sjiraffer og afrikanske og asiatiske elefanter.