Hva kjennetegner den nyklassisistiske perioden?

DEA PICTURE LIBRARY/De Agostini/Getty Images

Den nyklassisistiske epoken hadde kjennetegn som var fokusert rundt nøyaktighet, orden og struktur. Tiden, i motsetning til renessansetiden, viste mennesket som et mangelfullt individ.Den nyklassisistiske epoken var en av epokene i England der folk var mest komfortable. De kunne møte hverandre på kaffebarer og steder av interesse hvor de kunne diskutere ulike emner. Litteratur ble stadig mer populær i løpet av denne tiden på grunn av at mange mennesker delte litteraturen med andre. Dette var også tiden da den britiske tradisjonen med å ta en ettermiddagste begynte. Den nyklassiske epoken ga plass til at folk ble mer komfortable med sosiale normer og startet begynnelsen på en middelklassestruktur. Folk var ikke ekstremt fattige eller kongelige, men de var ganske gjennomsnittlige mennesker. De var komfortable med dette, men jobbet fortsatt med å holde oppe utseendet.

I løpet av denne epoken besto litteraturen som ble skrevet for det meste av enkle fremstillinger av mennesker. Under renessansen var mennesket blitt sett på som en genuint god art. Denne ideen ble utryddet under den nyklassisistiske epoken da mennesket ble avbildet som feil. Mesteparten av litteraturen involverte mennesker som måtte vise selvkontroll og sunn fornuft. Konservatismen i denne perioden blomstret som den nye normalen.