Hva er eksempler på motkulturer?

JoeInQueens/CC-BY 2.0

Historiske eksempler på motkulturer inkluderer de amerikanske hippiene på 1960-tallet og Beat-poetene og forfatterne på 1950-tallet. Moderne eksempler på motkulturer inkluderer hjemmeundervisningsfamilier og militante grupper som gjør opprør mot regjeringens kontroll. En motkultur er enhver subkultur hvis verdier er vesentlig forskjellige fra mainstream-kulturen.Begrepet 'motkultur' er mye tilskrevet kulturteoretikeren Theodore Roszak. Begrepet ble brukt for å beskrive hippiebevegelsen på 1960- og 1970-tallet, som gjorde opprør mot konvensjonelle amerikanske middelklasseverdier og tok en opposisjonell holdning til samtidsspørsmål som Vietnamkrigen, borgerrettigheter, kvinners rettigheter, narkotikabruk, seksuelle skikker og rase. relasjoner. Hippiene var en av de første motkulturelle gruppene som fikk sine synspunkter representert i populære medier, som tillot ideene deres å spre seg bredere enn tidligere motkulturelle grupper.

Selv om begrepet ofte er assosiert med alternative grupper som hippier og punkere, er en motkultur enhver gruppe hvis synspunkter skiller seg vesentlig fra mainstream. Dette inkluderer grupper som KKK, den hvite overherredømmeorganisasjonen hvis syn på raseforhold plasserer dem langt utenfor den dominerende kulturen. Familier som velger å hjemmeundervise barna sine, er en del av en motkultur fordi de avstår fra å bruke offentlige skoler, som er en viktig fasett av tradisjonell kultur.