Hva er hovedpoengene i essayet 'Nature' av Ralph Waldo Emerson?

Tom Jutte/CC-BY-2.0

Ralph Waldo Emersons essay 'Nature' begynner med en klagesang om folks vilje til å akseptere enkle svar om naturen, i stedet for å oppleve det selv. Den går deretter over til en diskusjon om naturen til ekte ensomhet, etterfulgt av en diskusjon om de ulike måtene naturen gir mennesker innsikt i tilværelsens natur.I introduksjonen av essayet 'Nature' argumenterer Emerson for at alle spørsmålene som mennesker har utviklet om universet, inkludert de som gjelder forbindelsene mellom Gud, naturen og menneskeheten, har svar som kommer gjennom å oppleve livet og verden. Fordi hver person er en unik manifestasjon av guddommelig skapelse, har hver person en annen nøkkel til å løse universets mysterier.

I det første kapittelet snakker essayet om viktigheten av ensomhet, som skjer når mennesker går ut i naturen og etterlater alle distraksjoner. Å se opp mot stjernene minner en om at det er en avstand mellom den materielle verden og den naturlige. Den materielle verden er forbigående, med den naturlige verden som er mye nærmere det uendelige. De neste fire kapitlene snakker om bruken som mennesket bruker naturen til. Emerson definerer disse som vare, eller å gjøre naturen om til brukbare ting; skjønnhet, eller å få estetisk nytelse fra naturen; språk, eller gjøre sanseinndata til ord; og disiplin, eller bruke naturen for å få tilgang til fornuftsevnen.