Hva betyr 'kostnad per kreditttime'?

Mark Bowden/E+/Getty Images

I følge Northcentral University refererer 'kostnad per studiepoeng' til mengden undervisning som belastes for hver studiepoeng kurset tildeler ved fullføring. For å beregne undervisningen på en klasse, multipliser kostnaden per studiepoeng med antall studiepoeng for kurset, ifølge Aims Community College.De fleste høyskolekurs gir tre studiepoeng. Noen kurs er imidlertid verdt bare én studiepoeng og andre er verdt seks. En studiepoeng gis vanligvis for hver time med klasseundervisning gitt i løpet av en uke. Undervisning er ikke den eneste kostnaden for et kurs. Noen avgifter belastes per studiepoeng, og noen belastes per kurs. Noen få avgifter belastes per semester, ifølge Northcentral University.