Hva står 'MD PA' for?

universityof.wolverhampton/flickr

'MD PA' er et akronym. Den vanligste betydningen av dette akronymet er lege, fagforening. En profesjonell forening er en ikke-inkorporert virksomhet som er dannet for å yte nødvendige tjenester til profesjonelle. I dette tilfellet kan leger bruke fordelene til en profesjonell forening de tilhører for å forbedre karrieren, praksisen og omsorgen til sine pasienter. Legefaglige foreninger tilbyr et bredt spekter av fordeler. La oss avdekke noen av de mer nyttige der ute.
Juridisk støtte

Medisinsk fagpersonell står overfor rettslige skritt hele tiden innenfor sitt yrke. Dette kan skyldes at pasienter får feil diagnose, allergiske reaksjoner på medisiner eller personlige følelser som er involvert i denne typen felt. Å tilhøre en fagforening gir deg juridisk støtte dersom du skulle komme i denne situasjonen. Når en lege er medlem av en profesjonsforening, skal de fleste rettskrav tas opp med foreningen i stedet for den enkelte omsorgsgiver. Dette gir deg mer støtte og ekspertise når du går videre med rettssakene.

Offentlige retningslinjer og juridiske standarder

Forskrifter og lover endres alltid innenfor medisinsk og helsevesen. Profesjonelle foreninger er ansvarlige for å sørge for at medlemmene hele tiden er oppdatert om eventuelle endringer i lovgivning eller andre lover som regulerer deres felt. Foreningen opptrer også på vegne av medlemmene når de adresserer tenkte endringer på statlig og føderalt myndighetsnivå. Å la disse organisasjonene opptre på dine vegne vil gi deg mer tid til å fokusere på å ta vare på pasientene dine i stedet for å forsvare din bransje og rettigheter innenfor den.

utdanning

Profesjonelle foreninger tilbyr mange nyttige ressurser for å utdanne deg selv og dine ansatte. Det meste av ressursmaterialet som tilbys, som casestudier, artikler, whitepapers og bøker skrevet av fagfolk innenfor ditt spesifikke felt, kan nås gratis. Foreningen kan også gi ditt lag veiledning dersom de ønsker å avansere innenfor sin egen karrierevei. Dette er gunstig for både dem og din praksis.

Bemanning

Personer som søker arbeid i det medisinske feltet lærer tidlig i jobbsøkingen at faglige foreningers jobbtavler kan være en kilde til veiledning i deres karrierer. Som lege kan du legge ut ledige stillinger innenfor din praksis på stillingsråd i fagforeninger du tilhører. Dette vil utvide søket ditt uten ekstra tid og energi du kanskje allerede mangler.

Nettverk

Å tilhøre en fagforening gir deg tilgang til andre likesinnede medisinske fagpersoner innenfor din spesialitetspraksis. Disse fagpersonene kan vise seg å være verdifulle kilder til informasjon og veiledning. Skulle du for eksempel støte på en pasient med spesielle medisinske behov, kan du finne veiledning fra andre som har vært borti forholdene tidligere. Deres ekspertise på området kan vise seg å være verdifull for både din praksis og omsorgen som tilbys pasienten din. På sin side kan du hjelpe andre med erfaringene og informasjonen du har fått gjennom karrieren også.