Hva skjedde etter teselskapet i Boston?

MPI/Arkiv bilder/Getty Images

Etter Boston Tea Party vedtok det britiske parlamentet tvangslovene i et forsøk på å straffe kolonistene. Kolonistene iscenesatte ytterligere protesthandlinger og innkalte den første kontinentale kongressen, som protesterte mot teskatten og organiserte en boikott av britiske varer. Spenningen fortsatte å bygge seg opp til den amerikanske revolusjonskrigen brøt ut.Under Boston Tea Party i desember 1773 kastet en gruppe amerikanske kolonister tre skipslaster med te inn i Boston Harbor for å illustrere deres motstand mot beskatning uten representasjon. De resulterende juridiske straffene ble kalt tvangshandlingene av britene og de utålelige handlingene av amerikanerne. Boston Port Act stengte Boston Harbor for frakt til kolonistene betalte for teen. Massachusetts Government Act tok bort frie valg for regjeringsstillinger til fordel for utnevnte av kronen. The Administration of Justice Act tillot britiske tjenestemenn anklaget for forbrytelser å bli prøvd utenfor Massachusetts. Quartering Act tillot den britiske guvernøren å huse britiske tropper i ubesatte kolonibygninger.

The Intolerable Acts førte til økt amerikansk samarbeid for å motstå britisk styre. Uenigheten mellom de britiske styrkene og kolonistene fortsatte å øke inntil den i april 1775 brøt ut i åpen krigføring i slagene ved Lexington og Concord, som vanligvis regnes som åpningsslagene i den revolusjonære krigen.