Hva er en 414 timers pensjonsordning?

En 414-timers pensjonsordning er en skatteutsatt offentlig pensjonsordning. Det er et pengekjøpsinitiativ der statlige arbeidsgivere pålegger arbeidstakeravgifter, som deretter hentes av arbeidsgiver for å formelt karakteriseres som arbeidsgiveravgifter.En 414-timers pensjonsordning tilbys til offentlig ansatte i ethvert byrå, politisk underavdeling eller stat. Hovedtyngden av offentlige arbeidsgivere gjør deltakelse i 414-timers pensjonsplaner til en betingelse for ansettelse.

414-timers pensjonsordning gjør det mulig for offentlig ansatte å spare til pensjonisttilværelsen uten å betale inntekt på midlene de bidrar med eller på den tilhørende opptjente inntekten. Den lar statsansatte utsette inntektsskatt ved å velge å plassere bidragene sine på en personlig pensjonskonto.

Å bidra til en 414-timers pensjonsordning reduserer automatisk individets skatteplikt. Innskuddsbeløpet rapporteres ikke som skattepliktig inntekt før den enkelte begynner å ta ut midler fra kontoen.

Under pensjonsordningen for 414 timer, fastsetter arbeidsgiveren bidragsbeløpet. Bidraget inkluderer et påkrevd arbeidstakerbidrag og tilhørende arbeidsgiveravgift. Midler kan nås fra 414h-kontoen når den ansatte går av med pensjon eller forlater sin stilling. Utdelinger skal skje senest 1. april det året den ansatte går av med pensjon eller fyller 70,5 år.