Hva er forkortelsen for Supervisor?

Cultura RM/Liam Norris/Collection Mix: Emner/Getty Images

Forkortelser for veileder inkluderer 'Supv', 'Supr', 'Supvr' og 'S.' Disse forkortelsene gjelder generelt teknologi- og telekommunikasjonsindustrien. I militæret er forkortelsen 'SUP' vanlig for veileder.En veileder har myndighet over andre, men de nøyaktige pliktene varierer etter bransje og arbeidssted. Generelt fører en veileder tilsyn med andre ansatte, sikrer optimal ytelse, setter og evaluerer mål, styrer ansattes ytelse og hjelper til med å håndheve personalpolitikk. Noen veiledere utfører også administrative oppgaver, som å planlegge ansatte, administrere lønn og ansette nye medarbeidere. Noen selskaper krever at veiledere har ledererfaring og utdanning, mens andre jobber for å fremme innenfra.