Hva er en klassisk tragedie?

Maurice Alexandre F.P./Moment/Getty Images

En klassisk tragedie er historien om en helt (eller heltinne) som opplever en reversering av lykken satt i gang av gudene som et resultat av hybris. Ødipus er ett eksempel på en klassisk tragedie.Den kjente greske filosofen Aristoteles skisserte først egenskapene til en klassisk tragedie. De primære elementene i klassisk tragedie er en helt (eller heltinne) med hybris, gudenes involvering, en reversering eller fall, erkjennelse av feil og en periode med lidelse. Klassisk tragedie skiller seg fra Shakespeares tragedie etter subplot. Nesten alle Shakespeares tragedier inneholder også en 'tosk' med det formål å lette opp det tunge emnet med litt komisk relief. Et annet element som skiller klassisk tragedie fra Shakespeares tragedie er at klassiske tragedier ofte inneholder karakterer som prøver å overvinne skjebnen, mens Shakespeares tragedie er mer sentralisert på individer som ikke er i stand til å overvinne personlige utfordringer.