Hva er definisjonen på 'miljøvern'?

Getty Images Sør-Amerika/Getty Images Nyheter/Getty Images

'Miljøbevaring' er den brede betegnelsen for alt som fremmer målet om å gjøre livet mer bærekraftig for planeten. Til syvende og sist ønsker folk å hjelpe planeten til å overleve naturlig og uten negativ innvirkning fra menneskeheten. Å hjelpe til med å holde planeten trygg og sunn kalles 'bevaring'.Miljøvern kommer i mange forskjellige typer fordi det er et tema med mange områder å dekke. Det er opprettet interesse- og innsatsgrupper rundt hvert emne for å hjelpe til med å bryte det ned og gjøre det mer håndterbart. For eksempel er det grupper som hjelper til med å rydde opp i havene, gjenplante trær for å bygge opp skogene, stoppe skadelig avskoging og landutvikling, og utdanne barn og voksne om hvordan de kan ta vare på miljøet.

Miljøvern inkluderer å ta vare på luften og jordens atmosfære, dyre- og planteliv, mennesker og kulturell utvikling, og planetens vann. Det deler mange interesser med menneskerettigheter, fordi det å holde underprivilegerte befolkninger sunne og blomstrende har mye å gjøre med å bevare jorden. Bevaring kan være så lite som å plante et tre og vedlikeholde det eller så stort som å redde en hvalart. Hovedideen er at enhver fremgang er god fremgang, uansett størrelse.