Hva er hensikten med en policy?

Maryland GovPics/CC-BY-2.0

En policy brukes av en regjering, virksomhet eller politisk parti for å påvirke eller hjelpe med å bestemme handlingsforløpet som en organisasjon tar i visse situasjoner. Bedrifter har vanligvis flere retningslinjer, inkludert en arbeidsplasspolicy og en kundepolicy.Retningslinjer på arbeidsplassen er viktige fordi de hjelper ansatte med å sette grenser for hva selskapet anser som akseptabel oppførsel i visse situasjoner. Med disse arbeidsplassretningslinjene på plass, har ansatte retningslinjer for å hjelpe dem å forstå hva selskapet forventer av dem. Samlet sett hjelper arbeidsplassens retningslinjer å installere et sett med verdier eller normer rundt et forretningssted.

De fleste bedrifter lager en arbeidsplasspolicy for å bidra til å skape enhetlighet blant sine ansatte. Dette er ikke bare ensartethet når det gjelder ansattes ansvar, men også ansattes rettigheter. Dersom bedrifter ikke har en arbeidsplasspolicy, står de ansatte fritt til å lage sine egne personlige standarder. Disse standardene kan variere fra en ansatt til en annen, og det er ingen enhetlighet på arbeidsplassen. Dette fører ofte til at kun noen få ansatte prøver å bære belastningen på hele arbeidsplassen.

En kundepolicy er et sett med regler som et selskap setter på plass som bidrar til å definere hvordan ansatte samhandler med kunder. Den lar også kundene vite hva de har krav på ved å bruke varene eller tjenestene til et selskap.