Hva er rollen til bekreftelsessponsoren?

Bildekilde/Bildekilde/Getty Images

En konfirmasjonsfadders rolle er å åndelig vandre med kandidaten under forberedelsen til nadverden og være vitne til kandidatens aksept av nadverden. En sponsor er en tilhenger av trosvekst hos kandidaten.I den katolske troen er konfirmasjon tradisjonelt det fjerde hellige sakramentet et barn mottar. Dåp, forsoning og første hellige nattverd går foran. Vanligvis er alle fullført når barnet er 8 år gammel.

I de foregående sakramentene tar barnet imot Jesus. Konfirmasjon er betydningsfull fordi kandidaten lærer mer om Den Hellige Ånd, og selve konfirmasjonen symboliserer kandidatens aksept av Den Hellige Ånd i hans eller hennes liv.

Konfirmantkandidater er vanligvis preteens når de blir bekreftet. Fordi konfirmantkandidater er eldre, har de en mer aktiv rolle i planleggingen. De blir bedt om å velge en fadder og et bekreftelsesnavn for å forberede seg til å motta nadverden. Fadderen har en lignende rolle som fadderen i dåpen, og tjener som et forbilde i det kristne livet.

Bekreftelsesnavnet er vanligvis navnet på en helgen som kandidaten beundrer eller ønsker å etterligne. Etter bekreftelse sies det valgte navnet etter personens mellomnavn, men før hans eller hennes etternavn.