Hva er null feil på en mikrometerskruemåler?

SuperStock/SuperStock/Getty Images

Nullfeilen til en mikrometerskruemåler oppstår når den flate enden av skruen berører tappen eller ambolten, og måleren viser noe annet enn null. Hvis det er en feil, resulterer det i en positiv eller negativ beregning. Imidlertid måler godt kalibrerte mikrometer som er i god stand nær null; og de introduserer ikke en merkbar feil.Maskinister tester nøyaktigheten til mikrometer ved å bruke måleblokker eller stenger med nøyaktig tykkelse. Hvis de oppdager en feil, kalibrerer de enheten på nytt. De kansellerer null feil ved å få mikrometeret til å lese null når kjevene lukkes. Riktig kalibrering krever nøye oppmerksomhet og renslighet av instrumentet og standarden. De fleste mikrometer inkluderer et design som gjør at en pinnenøkkel kan snu tønnen i forhold til rammen, og denne justerer nulllinjen.

I kommersielle butikker tilsier kontrakter ofte at virksomheten kalibrerer mikrometer årlig. Selv med denne mengden av forsiktighet, bør maskinister sjekke for null feil ved å bruke standarder hver annen til tredje måned. I de fleste tilfeller viser slike kontroller ingen feil.

Standard en-tommers mikrometer har avlesningsinndelinger på 0,001 tomme med en nøyaktighet på 0,0001 tomme. For å sikre nøyaktighet må både måleren og materialet som måles holdes i romtemperatur. Smuss, misbruk og operatørfeil fører til størst mengde feil ved bruk av mikrometer.