Ved hvilken temperatur knuses glass?

~Målet mitt er sant~/CC-BY 2.0

Temperatur er ikke den eneste faktoren som bestemmer når glass går i stykker, da hastigheten som glasset varmes opp i, samt fordelingen av varme, spiller en stor rolle for å bestemme utvidelse og sammentrekning av glass som til slutt kan forårsake knusing og sprekker. Kjent som en termisk pause, kan bruk av varme på glass føre til at det sprekker eller knuses.

Temperatur er ikke den eneste faktoren som bestemmer hvorfor glass går i stykker. Termisk stress oppstår når ett område av et glasspanel blir varmere enn det andre, for eksempel at midten blir varmere enn en kant. Denne temperaturendringen fører til at midten av glasset utvider seg, noe som belaster glasset og forårsaker brudd eller sprekker. Hvis spenningen blir større enn styrken til glasset, vil glasset knuse.

Termiske brudd og stress kan lindres eller forhindres ved å varme opp glassbestikk eller glass veldig sakte for å la hele varen få tid til å utvide seg jevnt. Med vinduer eller glasspaneler, for eksempel terrassedører, vil noen glassfirmaer bruke et spesielt belegg eller farge for å redusere eller jevne ut varmefordelingen. Noen selskaper kan også foreslå ekstra utendørs skyggelegging for vinduer og dører for å opprettholde en kjøligere temperatur.