Hva var betydningen av den kalde krigen?

Hulton Archive/Hulton Archive/Getty Images

Betydningen av den kalde krigen er at den endret verdens gang på en rekke måter og ved slutten, innledet en ny verdensorden. Med de to verdenssupermaktene, USA og Union of Soviet Socialist Republics, som de viktigste aktørene i den kalde krigen, varte motstanden fra kort tid etter andre verdenskrig til slutten av 1980-tallet.De to nasjonene lagret atomvåpen, og hver forsøkte å skremme den andre. Denne ordkrigen ebbet ut og rant, men den hadde mesteparten av verden i frykt for atomkrigføring. De andre store landene i verden støttet den ene eller den andre av supermaktene. USA forble trofast i sin posisjon om at demokratiet måtte spre seg over hele verden, og sovjeterne forble like fast bestemt på å lede et kommunistisk system som spredte seg over hele kloden.

På midten av 1980-tallet var sovjeterne i økonomisk tilbakegang. Landets nye leder, Mikhail Gorbatsjov, innførte en rekke endringer som åpnet Sovjetunionen for den vestlige verden. Et av den kalde krigens store symboler, Berlinmuren, falt ned. Med slutten av den kalde krigen endret alt seg politisk. Ikke lenger holdt to store nasjoner verden under kontroll. Mindre nasjoner begynte å skaffe atomvåpen eller evnen til å lage dem.