Hva var Bill Clintons innenrikspolitikk?

Graham Denholm / Stringer/Getty Images Nyheter/Getty Images

Bill Clintons innenrikspolitikk inkluderte å redusere gjelden, velferdsreformen og investere i utdanning. Under presidentperioden vedtok han budsjetter som reduserte utgifter og økte skatter på de velstående. I løpet av sin første periode vedtok han den nordamerikanske frihandelsavtalen, som fjernet handelsbarrierer mellom de nordamerikanske landene. The Family Medical and Medical Leave Act ble også vedtatt under Bill Clintons første periode som president.Bill Clinton vedtok også velferdsreform. I 1996 vedtok han Lov om personlig ansvar og arbeidsmulighetsavstemming, som gjorde arbeidssøking til et krav for velferdsmottakere og satte livstidsgrenser på hvor lenge en person kunne motta velferd. Å redusere kriminalitet var en annen innenrikspolitikk for Bill Clintons administrasjon. Han vedtok Brady Law i 1993, som forbød angrepsvåpen og gjorde bakgrunnssjekker av håndvåpenkjøpere til et krav. Han økte også midler til programmer for å redusere narkotikamisbruk og ungdomskriminalitet. I 1994 signerte Bill Clinton 'Violence Against Women Act'. På grunn av disse retningslinjene falt kriminalitetsraten under Clinton-administrasjonen. Bill Clinton prøvde å vedta universell helsehjelp for amerikanere under sin administrasjon, men det var for mye motstand fra republikanerne til at det kunne passere. I 1997 signerte han imidlertid Statens barnehelseforsikringsplan, som ga midler til å dekke barn i familier med lav inntekt.