Hva var de sosiale klassene i det gamle Ghana?

Harri Jarvelainen Photography/Moment/Getty Images

Det gamle Ghana var et rike. Dens sosiale klasser besto av kongen og hoffet hans, krigerstammene, lokale guvernører og borgere. Ghana-imperiet ble velstående av å handle gull.Det gamle Ghana, eller Wagadugu, dets offisielle navn, var et rike som ligger innenfor det som nå er grensene til Mauritania, Mali og Senegal på det afrikanske kontinentet. Kongen hadde ansvaret. Stillingen ble overført matrilinealt, med kongens søstersønn som arvet tronen. Kongen utnevnte sine hoffmedlemmer, som var ordførere, embetsmenn, rådgivere, ministre (senere statsministre eller vesirer) og andre ledere som fylte administrative roller.

Stammekrigerne, Soninkene, var en mektig gruppe. Soninkene var ansvarlige for å styrte den første Ghana-regjeringen, som ble styrt av berberne. Den overtakelsen og de påfølgende erobringene utenfor av Soninkes muliggjorde Ghana-imperiets store ekspansjon. Ghana-imperiet innlemmet sine erobrede provinser i kongeriket. Disse områdene ble styrt av guvernører utnevnt av kongen.

Utenfor lederne var resten av befolkningen borgere. Noen eldre innbyggere påtok seg leder- eller lederstillinger i lokalsamfunn. Det gamle Ghana var et velstående rike fra gullhandelen. Hovedkilden til gull kom fra Senegal-området. Land mellom den øvre Niger-elven og Senegal-elven var rik på ressurser.