Når levde Homo Habilis og hvor lenge?

De Agostini / G. Cigolini/De Agostini Picture Library/Getty Images

Homo habilis levde for rundt 2 til 1,5 millioner år siden. Denne arten, en av de tidligste kjente av Homo-slekten, levde i Øst- og Sør-Afrika.De første Homo habilis-fossilene ble oppdaget i 1959 og 1960 i Olduvai Gorge i Tanzania. I lang tid var klassifiseringen av disse fossilene som en ny art kontroversiell. Mange mente at de enten burde legge under paraplyen til australopithecines (en mer primitiv menneskelig stamfar). Etter hvert som mer bevis samlet seg, ble imidlertid Homo habilis akseptert som en gyldig art, kanskje et mellomtrinn mellom australopithecines og den senere Homo erectus.

Homo habilis betyr bokstavelig talt 'hendig mann', en referanse til de primitive steinverktøyene som finnes i nærheten av noen Homo habilis-fossiler. Denne tilsynelatende økningen i bruk av verktøy kan tilsvare en økning i kraniekapasitet, en av de viktigste anatomiske forskjellene mellom Homo habilis og australopithecus. Til tross for vanskelighetene med å avgrense mellom de to (noen forskere fortsetter å klassifisere mindre prøver som kan være Homo habilis som australopithecus), har forskjellige dateringsmetoder fastslått at Homo habilis levde for rundt 2 til 1,5 millioner år siden.