Hvor blir Tommy Hilfiger-klær produsert?

Neilson Barnard / Staff/WireImage/Getty Images

En av de viktigste stedene der Tommy Hilfiger-klær produseres er Saipan, et territorium i USA i Nord-Marianene i Stillehavet. Produksjon i dette amerikanske territoriet gjør at Tommy Hilfiger kan bruke 'Made in the U.S.A.' merkelapp. Hilfiger har imidlertid blitt anklaget for å ha implementert sweatshop-forhold i disse klesfabrikkene. Saipan har ingen lov om minstelønn.Hilfiger avgjorde et gruppesøksmål i 2000 angående mishandling av klesarbeidere i Saipan. Rundt 20 andre klesprodusenter var også tiltalte i søksmålet.

Hilfiger møtte også kritikk av valgene hans for klesproduksjon i 2011, da 29 klesarbeidere ble drept på en fabrikk i Bangladesh som laget klær for Hilfiger. Mangelfulle ledninger og låste porter var blant årsakene til dødsfallene. Mange arbeidere ble fanget på taket i lunsjpausen fordi det ikke var noen brannveier å klatre ned. Bygget manglet sprinkler eller brannutstyr. Tommy Hilfiger var det første amerikanske selskapet som svarte, og forpliktet 1 million dollar til sikkerhetsreformer, inkludert offentlige rapporter om fabrikksikkerhetsforhold og uavhengige branninspeksjoner. I 2012 hevdet imidlertid Worker Rights Consortium at flere arbeidere hadde blitt drept i Hilfiger-fabrikkene.