Hvor er neon funnet?

Tetra Images/Getty Images

Bortsett fra dens plass på det periodiske systemet med de andre edelgassene, er hovedkilden til neon på jorden i atmosfæren. Dette elementet er svært sjeldent på jorden, selv om det er et av de fire mest vanlig forekommende elementene i universet. Jorden har tilfeldigvis en veldig lav konsentrasjon av neon i forhold til andre deler av universet.Neon utgjør 0,001818 prosent av jordens atmosfære i volum. Denne elementargassen er veldig lett og svært inert, og den forekommer i mye lavere volumer på små, varme, solide planeter som Jorden. I tillegg til å forekomme i atmosfæren, vises neon i jordskorpen og havene, men i enda lavere konsentrasjoner enn det gjør i atmosfæren. Dette elementet ble faktisk oppdaget gjennom eksperimentering med luft, og navnet stammer fra det greske ordet for 'ny' takket være dets relativt sene oppdagelse i 1898.

Selv om neon er lite på jorden, er det svært synlig i sin mest populære applikasjon: neonskilt. Disse fargerike skiltene bruker gassen, som fyller glass- eller plastrør og elektrifiseres, og skaper en energitilstandsendring på atomnivå som frigjør lys. Neon er imidlertid ikke den eneste ingrediensen i disse lysene. Bare de rød-oransje neonskiltene har bare neon inni. Andre farger krever forskjellige elementer; kvikksølv resulterer for eksempel i lyseblått.