Hvem oppfant skrivemaskinen?

Howard Kingsnorth/The Image Bank/Getty Images

Flere oppfinnere laget skrivemaskiner som ligner på en skrivemaskin. Den første personen som utviklet, patenterte og masseproduserte en skrivemaskin var Rasmus Malling-Hansen fra Danmark. Malling-Hansen tok først patent på skrivekulen sin i 1870, men fortsatte å oppdatere og forbedre skrivemaskinen sin i nesten et tiår.Rasmus Malling-Hansen fikk kritikerros for sin versjon av skrivemaskinen. Skrivekulen hans brukte nøkler med et enkelt tegn på hver tast. Disse ble arrangert i en sfærisk form over et stykke papir holdt på en sylinder. Maskinen vant priser på verdensutstillingene i Wien, de skandinaviske kunst-, landbruks- og industriutstillingene i København og Philadelphia Centennial.

Filosof Friedrich Nietzsche eide som kjent en Malling-Hansen skriveball. Noen av Nietzsches originale maskinskrevne verk er bevart og utstilt av Malling-Hansen Society.