Hvorfor ga Frankrike Frihetsgudinnen til USA?

Foto av Stuart Gleave/Moment/Getty Images

Frankrike ga Frihetsgudinnen til USA som en gave og et tegn på vennskap mellom de to nasjonene. Konstruksjonen utviklet seg til et felles prosjekt mellom de to landene, hvor USA ble ansvarlig for statuens base og sokkel. Pengeinnsamling for den amerikanske delen av verket ble imidlertid et problem inntil utgiveren Joseph Pulitzer grep inn og samlet inn penger gjennom et vellykket publisitets- og donasjonsprogram.Billedhugger Frederic Auguste Bartholdi fikk i oppdrag av Frankrike å lage statuen. Han hadde til hensikt at den skulle fullføres i tide til den amerikanske hundreårsfeiringen i 1876, men bare fakkelen og underarmen var klare for utstilling på Philadelphia Centennial Exhibition. Statuen ble endelig ferdigstilt i 1884 og ble sendt til USA sent i 1885. Basen og sokkelen ble ferdigstilt våren etter, og det ferdigstilte monumentet ble innviet 28. oktober 1886. Det ble offisielt et amerikansk nasjonalmonument i 1924.