Hvorfor trenger vi informasjonssystemer?

Mmdi/Digital Vision/Getty Images

En av hovedgrunnene til at vi trenger informasjonssystemer er fordi de forbedrer effektiviteten, noe som kan øke produktiviteten. De støtter vanligvis dataintensive operasjoner. I forretningsorganisasjoner kan et godt utformet informasjonssystem være forskjellen mellom fortjeneste og tap.Hver organisasjon kjører på informasjon og hver forretningsenhet har en spesiell måte å samle inn, registrere, lagre og manipulere informasjon på. Trivielt er alt som trengs for å samle inn og lagre informasjon en penn og papir. Imidlertid ville det være en fenomenal oppgave, for eksempel for en lege å registrere og lagre pasientdetaljer ved hjelp av penn og papir. Informasjonssystemer har fullstendig revolusjonert innsamling, lagring og manipulering av data.

Et informasjonssystem består vanligvis av en serie spesialiserte dataapplikasjoner og maskinvare som behandler enorme mengder data for å gi nyttig informasjon i prosesser som beslutningstaking. Noen definisjoner refererer til hele arkitekturen, som omfatter programvareapplikasjoner, maskinvare, operativsystemer og nettverksstrukturen som støtter de ulike datakomponentene som utgjør informasjonssystemet.

Informasjonssystemer utvikler seg med tiden etter hvert som teknologien utvikler seg og ettersom formelle regler for informasjonshåndtering i en organisasjon endres. For eksempel, hvis det er store strukturelle endringer i en organisasjon, kan det være nødvendig med sammenlignbare endringer i informasjonssystemet.