Hvorfor er det viktig å respektere eldste?

Tom Merton/OJO Images/Getty Images

Å respektere eldste er viktig fordi de har mer erfaring enn yngre mennesker og er i stand til å dele sin visdom med andre. Eldre trenger støtte, og det å lære respekt gjør at unge mennesker får større sjanse til å hjelpe. Respekt for eldre er vanlig i mange kulturer.Over hele verden læres unge mennesker å respektere eldre mennesker. En del av dette har å gjøre med hvor mye eldre kan hjelpe den yngre generasjonen, og det er ofte folk som er for gamle til å jobbe som gir verdifull lærdom til den yngre generasjonen. Når formell utdanning var sjelden, tjente de eldre ofte som primærlærere for yngre generasjoner.

Å respektere de eldre er også et tegn på medfølelse, en egenskap som mange kulturer verdsetter. Eldre trenger ofte bistand og kan ikke gi samme goder til kulturer som yngre mennesker. Imidlertid er mennesker sosiale vesener, og de bryr seg om dem som trenger hjelp. Å respektere den eldre generasjonen handler om folkeskikk, men det handler også om å sørge for at de blir tatt vare på av samfunnet.

Respekt for eldre er vanlig over hele verden, og mange mener det er en naturlig menneskelig impuls som har blitt nedfelt i kollektiv visdom. Mens forskjellige kulturer har forskjellige måter å vise respekt på, er det nesten allestedsnærværende i eldgamle kulturer.