Hvorfor ville en trådløs HP-skriver fortsette å gå frakoblet?

baloon111/iStock / Getty Images Plus/Getty Images

En av de vanligste årsakene til at en trådløs HP-skriver fortsetter å gå offline, er ustabiliteten til skriverens dynamiske IP-adresse, noe som resulterer i hyppige tap av kommunikasjon. Problemet kan også være forårsaket av bruk av en trådløs ruter som er feilkonfigurert av Internett-leverandøren.Siden alle trådløse HP-skrivere har en unik MAC-adresse som identifiserer enheten på nettverket, blir de noen ganger frakoblet eller blir ikke i stand til å opprette en tilkobling fordi den trådløse ruteren bruker MAC-adressefiltrering. Denne filtreringen fortsetter å blokkere den trådløse skriveren så lenge adressen ikke finnes på listen over godkjente enheter. I dette tilfellet kan problemet løses ved å 'hviteliste' MAC-adressen til den trådløse skriveren eller ved å deaktivere MAC-adressefiltreringsfunksjonen helt.

HPs trådløse skrivere har en tendens til å gå offline hvis den trådløse ruteren er defekt eller ikke opprettholder signalet over lange avstander. Det trådløse signalet kan også blokkeres av vegger og ulike gjenstander. Dette problemet kan løses ved å plassere den trådløse ruteren og skriveren nærmere hverandre eller flytte gjenstander som kan forårsake interferens, for eksempel store apparater eller enheter koblet til det trådløse nettverket. Alternativt kan en person endre kanalen til sin trådløse ruter eller utvide rekkevidden og kraften til signalet med trådløse tilgangspunkter for å fikse problemet.